Taryfy

Grodzisko Dolne, 2.01.2017r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Grodzisku Dolnym

 

ogłasza, że od 1 stycznia 2017r. do 31.12.2017r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązuje następująca taryfa:

 

TARYFA

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

1. Rodzaje prowadzonej działalności:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:

- poboru i rozprowadzania wody,

- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

2. Wysokość ceny 1m 3  dostarczonej wody:

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto [zł]

VAT [zł]

Cena brutto [zł]

Wszyscy odbiorcy wody

2,57

0,21

2,78

Opłata abonamentowa

1,99

0,16

2,15

 

 

3. Wysokość ceny 1 m 3 odprowadzonych ścieków:

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto [zł]

VAT [zł]

Cena brutto [zł]

Wszyscy dostawcy ścieków

4,56

0,36

4,92

 

 

4. Dopłata Gminy wynosi 0,82 zł do m 3 ścieków.

Podaj stan licznika

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375532, posiada numer NIP: 8161693001, REGON: 180656560
kapitał zakładowy 5044000,00 zł, BS Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001